Från: Andreas Rejbrand <andreas@rejbrand.se>
Till: 'liselotte.isacsson@microsoft.com'
Skickat: ti 2011-03-08 22:21


Hej

Jag såg i ditt senaste utskick av TechNet att du tar emot (relevanta) synpunkter på Microsoft och dess produkter. Jag tar därför tillfället i akt att framföra några sådana. Jag börjar med den viktigaste punkten och slutar med den minst viktiga -- på så sätt kan du sluta läsa när du vill och känner att du inte har tid mer. Först vill jag bara säga, att trots "klagomålen" nedan, så älskar jag Windows 7 och Office-paketet, och jag rekommenderar alltid Microsofts produkter till bekanta (förutom Internet Explorer, men jag har stora förhoppningar på nian). Nästan allt är rätt.

1) Ekvationsfliken i Microsoft Word 2007 och 2010: Integraler

Som professionell matematiker uppskattar jag den nya formeleditorn som kom med Word 2007. Däremot kan det inte ha undgått någon gymnasieutbildad person att ekvationsfliken innehåller en grov felöversättning: knappen med vilken man infogar diverse integraltecken heter inte "Integraler", utan "Heltal"! Integraler har absolut ingenting med heltal att göra! Se bifogad bild heltal.png. Det är som om knappen som infogar anfang skulle heta "Adressbok" i stället för "Anfang"! Konstigt nog står det fel även i Word 2010.

Fliken Ekvation i Microsoft Word 2010 med felöversättning.

2) Formeleditorn: Numrera formler

Tyvärr tror jag det är ganska få professionella matematiker som använder Microsoft Word för matematiska texter. Formeleditorn når nämligen bara fram till 95 % -- den stannar strax före mållinjen, vilket är väldigt synd. De två saker som gör att den är svår att använda för professionella matematiker är bristen på matematiska symboler och (framför allt) avsaknaden av funktion för att numrera ekvationer. När det gäller symbolerna är det i synnerhet "bokstavsliknande" symboler som saknas. Och det här med att numrera ekvationer fungerade faktiskt utmärkt i tidigare versioner av Microsoft Word med Equation Editor 3.0 (som OLE-objekt). Där kunde man ju infoga ett centrerat tabbstopp i mitten av sidan och ett högerjusterat tabbstopp i högermarginalen. I mitten infogade man sitt formelobjekt och i marginalen infogade man ekvationsnumret. Detta går inte alls med den nya formeleditorn i Word 2007, ty om man skriver något annat på samma rad som ekvationen så blir den automatiskt förminskad ("inlined style").

Formeleditorn var mycket buggig i Word 2007. T.ex. om man använde mjuka radbrytningar intill en formel (såsom man gör i en punktlista) så kunde dokumentet inte längre sparas. [Dessutom vill jag egentligen alltid använda mjuka radbrytningar före och efter en ekvation eftersom ekvationen ingår i en mening och därmed är ekvationen en del i ett längre stycke -- det är inte så att ekvationen utgör ett eget stycke, logiskt sett. Men det går inte med nya formeleditorn.] Och om man manuellt infogade två på varandra följande blanksteg [vilket man inte bör göra, men det får ändå räknas som en bugg av det större slaget] så försvann ofta tecknet efter dessa blanksteg nästa gång dokumentet öppnades. Och så skall vi inte tala om de otaliga programkrascherna och de sekundlånga fördröjningar som förekommer när man infogar ett tecken i en (riktigt) lång ekvation. Däremot verkar editorn fungera något bättre i Word 2010.

3) LISTVIEW-headern

I Utforskaren (d.v.s. mappfönster) i Windows Vista visades alltid LISTVIEW-kontrollens header. Alltid - oavsett vy, alltså inte bara i "report view" (detaljerat). Dessutom hade den många bra funktioner. I Windows 7 är flera av dess funktioner borta, och - värst av allt - så visas den bara i "report view" (detaljerat). Jag saknar den så otroligt mycket! Den var så extremt användbar! Snälla, ge mig tillbaka den i Windows 8 (eller tidigare)!

4) Blue-ray

Inget BD-stöd i Windows Media Player och Windows Media Center. Att BD inte fungerar i Ubuntu (om det nu inte gör det) kan jag förstå -- Ubuntu är ju gratis. Men köper man Microsoft Windows förväntar man sig att BD-filmer skall kunna spelas på en gång! Dessutom är Windows Media Center så otroligt bra att jag själv mycket hellre ser på DVD i Media Center än BD i någon tredjepartsspelare.

5) Övriga översättningsfel

* Gå till Outlook-kalendern och visa en hel månad. Strax ovan kalendern, till vänster, finns bakåt- och framåtknappar, som går till föregående respektive nästa månad. Hinttexterna för dessa knappar är "Bakåt" och "Vidarebefordra". Se vidarebefordra.png. Den senare skall naturligtvis vara "Framåt".

Kalendern i Microsoft Outlook 2010 med felöversättning.

* Dialogrutan för att ange sökalternativ i Microsoft Word 2010 heter "Hitta alternativ"? ("Var har jag lagt mina alternativ, nu igen?!")

Dialogrutan 'Hitta alternativ' [sic!] i Microsoft Word 2010.

Spontant känns det som om Microsoft var mycket noggrannare med sina (svenska) översättningar vid tiden för Windows 95 och Office 97.

6) Taligenkänning

Jag vill ha taligenkänning! Det är synd att "text till tal" och taligenkänning inte finns på svenska. Men det är ännu mer synd att taligenkänning på engelska är inaktiverat i svenska versioner av Windows. Låt oss prata med datorn på engelska i brist på svenska!

Andreas Rejbrand
E-post: andreas@rejbrand.se
Webbplats: http://www.rejbrand.se
English Website: http://english.rejbrand.se